close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • AMBASADOR

 • MACIEJ SZYMAŃSKI - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji

   

  Urodził się w 1957 r. w Miliczu, na Dolnym Śląsku.


  Studia slawistyczne ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


  Pracę rozpoczął w 1982 r.  w Bibliotece Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu.


  Pracę w Instytucie Słowianoznawstwa PAN w Warszawie zakończył jako doktor nauk filologicznych i w 1992 r. przystąpił do służby zagranicznej.


  Przeszedł w niej kolejne szczeble kariery zawodowej – od szeregowego pracownika poprzez naczelnika wydziału do wicedyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa.


  W roku 1997 rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Europy, a następnie został dyrektorem Departamentu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.


  W latach 1998-2002 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Słowenii, a w latach 1998-2001 był akredytowany również w Bośni i Hercegowinie.


  Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w Departamencie Konsularnym i Polonii, jako naczelnik Wydziału Ruchu Osobowego, a następnie został zastępcą dyrektora Departamentu i następnie jego dyrektorem.


  W roku 2005 został mianowany ambasadorem RP w Serbii i Czarnogórze, a od 2006 r. był Ambasadorem RP w Serbii.


  Po powrocie do Polski objął stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią.


  W dniu 29 stycznia 2013 r.  po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta Republiki Chorwacji, rozpoczął misję Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Jest żonaty, ma czworo dzieci.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: