close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • TRANSPORT ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH

 • 1. Na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski wymagane jest zezwolenie, które wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce ich pochowania. Rodzina zmarłego może uzyskać powyższe zezwolenie zwracając się bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego do właściwego starosty. Na podstawie tego zezwolenia Konsul wyda zaświadczenie dla potrzeb polskich urzędów w celu wwiezienia zwłok lub prochów do Polski.
   

   

  2. Do transportu zwłok do Polski są uprawnione wyspecjalizowane firmy przewozowe, posiadające stosowne uprawnienia w zakresie międzynarodowego przewozu zwłok lub zakłady pogrzebowe. Przewozu urny z prochami może dokonać także osoba prywatna, np. członek rodziny zmarłego, po zasięgnięciu informacji u ew. przewoźnika co do możliwości dokonania takiego przewozu wybranym środkiem transportu.

   

  3.  Konsul RP w Zagrzebiu wydaje zezwolenie na przewiezienie zwłok ludzkich do Polski na       podstawie następujących dokumentów:

   

  a/  zezwolenia na sprowadzenie zwłok do kraju , wydanego przez starostę właściwego ze względu na zamierzone miejsce pochowania zwłok w Polsce;

  b/  zezwolenia lokalnych (županije) organów administracji państwowej (inspektoratów sanitarnych) RCh. Dokument ten nosi nazwę : „ SPROVODNICA ZA PRIJENOS UMRLE OSOBE - LAISSEZ-PASSER FOR A CORPSE";

  c/  karty zgonu lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu (tzw. "POTVRDA O SMRTI");

  d/  aktu zgonu lub wyciąg aktu zgonu wydany przez chorwacki urząd stanu cywilnego. Dokument ten nazywa się : „SMRTNI LIST lub IZVADAK IZ MATICE UMRLIH".;

   

  e/ zezwolenie na pochowanie zwłok chorwackiego urzędu sanitarno-epidemiologicznego (MRTVOZORNIK). Dokument nosi nazwę  "DOZVOLA ZA POKOP UMRLE OSOBE".;


  4. Konsul RP wydaje zezwolenie na przewiezienie szczątków ludzkich z Chorwacji do Polski na podstawie następujących dokumentów :

   

  a/ zezwolenia starosty w Polsce, właściwego ze względu na zamierzone miejsce pochowania prochów, na sprowadzenie prochów ludzkich z Chorwacji do kraju;

  b/ oświadczenia krematorium o spopieleniu zwłok ludzkich i złożeniu prochów do metalowej urny;


  c/  karty zgonu lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu  („ tzw."POTVRDA O SMRTI";

  d/ aktu zgonu lub wyciąg aktu zgonu wydany przez chorwacki urząd stanu cywilnego. Dokument ten nazywa się: „SMRTNI LIST lub IZVADAK IZ MATICE UMRLIH".

   

  Urna dostarczana do Ambasady powinna posiadać zalutowany wkład metalowy oraz oznakowanie określone w zaświadczeniu wydanym przez krematorium.

  Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedstawione osobiście w Referacie ds. Konsularnych Ambasady RP w Zagrzebiu, gdzie konsul wyda zezwolenie na przewóz zwłok lub prochów ludzkich z Chorwacji do Polski. Kontakt telefoniczny - w godzinach 8.30-15.30 w dni robocze pod numerem telefonu : 00-385-1-48-99-416 lub 00-385-1-48-99-414.

  Za dokonanie przez konsula czynności jw. urząd konsularny pobiera opłatę konsularną w wysokości 380 HRK (plus ew. dalsze opłaty związane z tłumaczeniem aktu zgonu i in.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: