close

 • Vjeran svojoj domovini, Republici Poljskoj

   

 • INFORMACIJE ZA HRVATSKE GRAĐANE KOJI PUTUJU U POLJSKU

 •  

  Informacije za građane Republike Hrvatske koji putuju u Poljsku

          S danom 1. svibnja 2004. godine Poljska je primljena u članstvo Europske unije. Poljska granica na rijeci Bug postala je istočna granica Europske zajednice. Prihvativši odgovornu ulogu u vezi s graničnom kontrolom ljudi i roba, Poljska je otvorena za posjetitelje iz čitavog svijeta.

  PRAVO BORAVKA

           Gostoljubivost, kojom se Poljaci ponose, nalazi odraz u propisima koji reguliraju boravak stranaca na teritoriju Republike Poljske. Omogućuju oni prelazak granice svakom strancu, bez obzira na podrijetlo, vjeroispovjest, društveni ili politički svjetonazor.
           Poljske će vlasti ipak spriječiti ulazak u zemlju svima onima, koji su osumnjičeni za terorizam, ilegalno krijumčarenje oružja ili streljiva, krijumčarenje ljudi ili ugrožavanje države.
           Ovisno o cilju boravka, stranci mogu u Poljskoj boraviti na osnovi:

  • važeće putovnice, čije važenje prelazi za najmanje 3 mjeseca datum planiranog odlaska iz Poljske;
  • boravišne vize;
  • dozvole za privremeni boravak;
  • dozvole za stalni boravak.

   

  Vlasti mogu odbiti vizu državljaninu druge države koji nije punoljetan, bez skrbi je punoljetnih osoba ili ako djelatnik granične službe ocijeni da je drugi cilj ulaska od onog koji se deklarira.

  VRIJEME BORAVKA

           Državljanima zemalja s kojima je Republika Poljska potpisala bilateralne ugovore o ukidanju viza (uključujući i Republiku Hrvatsku), za prijelaz granice dovoljna je samo važeća putovnica. Državljani Republike Hrvatske mogu boraviti na području Republike Poljske do 90 dana.

  FINANCIJSKA SREDSTVA

           Stranac treba na zahtjev graničnog organa pokazati sredstva neophodna za pokriće troškova ulaska, boravka i odlaska iz zemlje. To može biti gotovina u poljskoj valuti (poljskim zlotima) ili u konvertibilnoj valuti, važeća kreditna kartica ili turistički ček. Isto tako može to biti potvrda banke ovjerena potpisom odgovornog djelatnika i pečatom banke da dotična osoba posjeduje odgovarajuća financijska sredstva u banci sa sjedištem na teritoriju Republike Poljske, koja je izdana najkasnije mjesec dana prije datuma prijelaska granice.
           Za svaki dan boravka stranac bi trebao imati istovjetan iznos od 100 zlota, a dijete do navršenih 16 godina života - odgovarajuće 50 zlota. Ipak taj iznos za odraslu osobu ne
  smije biti manji od 500 zlota (tečaj 1 eura iznosi oko 3,5 zlota), a za dijete do navršenih 16 godina života - 300 zlota. Ako vrijeme boravka ne prekorači 3 dana traži se za odraslu osobu - odgovarajuće - istovjetan iznos od 300 i 150 zlota. Osim toga stranac koji ulazi na teritorij Republike Poljske treba imati za pokriće troškova liječenja iznos od 300 zlota za svaki dan boravka. Granični organi neće rigorozno zahtijevati od stranca da potvrdi posjedovanje odgovarajućih financijskih sredstava, ako je on sudionik organizirane turističke ekskurzije, omladinskog logorovanja, putuje kao takmičar na sportsko natjecanje, ide na liječenje ili u sanatorij. Ipak u takvom slučaju može se od njega zatražiti da pokaže dokumente koji potvrđuju sudjelovanje na takvim priredbama zajedno s dokumentom o uplati za pokriće troškova boravka u Poljskoj ili uputnicu u liječničko-sanatorijsku ustanovu. Takvi dokumenti trebaju sadržavati: detaljne podatke o izdavatelju dokumenta, podatke o organizatoru turističkih usluga, termin te mjesto boravka, točnu trasu ekskurzije, ime i prezime sudionika te priredbe te potvrdu o uplati turističke usluge.
           Sudionici turističkih ekskurzija, omladinskih logorovanja, sportskih natjecanja ili liječničkih ili sanatorijskih turnusa moraju ipak imati istovjetan iznos od 20 zlota za svaki dan boravka, najmanje pak 100 zlota te iznos od 300 zlota za pokriće troškova liječenja za svaki dan boravka. Dokument koji potvrđuje mogućnost uzdržavanja stranca koji dolazi u Poljsku je poziv koji je ispostavio poljski državljanin koji živi na teritoriju naše zemlje ili stranac koji legalno boravi najmanje 5 godina prije ispostave poziva. Granične će vlasti uzimati u obzir samo original poziva koji je izdan na službenom formularu i koji je uveden u registar poziva koji vodi vojvoda nadležan za mjesto stanovanja osobe koja poziva. Stranca može pozvati i pravna osoba (npr. poduzeće koji radi kao dioničko društvo) ili ustanova (npr. državni ili samoupravni ured, visoko učilište).

  PROMET S VIZAMA

           Gore spomenuti kriteriji ulaska i boravka na teritoriju Poljske ne odnose se ipak na strance koji se namjeravaju zaposliti u Poljskoj ili započeti studij. To se odnosi i na hrvatske državljane. Procedura u vezi s dobivanjem odgovarajućih viza u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu opisana je na drugom mjestu: „Vize", „vize s pravom na rad" ili „boravišne vize za studij".


  ODOBRENJA

  Legalno zaposlenje

  Informacije ćete naći pod naslovom „Vize" - „vize s pravom na rad"

  OSIGURANJE
  Zelena karta

           Pri prijelazu poljske granice stranac je obvezan posjedovati za cijelo vrijeme boravka osiguranje od civilne odgovornosti, popularno zvano „zelena karta". Poljska je naime potpisnica široko rasprostranjenog sustava zelene karte. Osiguranje je najbolje kupiti u svojoj zemlji, tada je znatno jeftinije nego kad ga se kupuje na granici.

  Zelena karta je zaštita od civilne odgovornosti vlasnika vozila ili njegovog vozača u slučaju da dođe do šteta trećih osoba u vezi s prometom vozila. Osiguranje jamči da će u slučaju prouzročenja štete osiguravajući zavod isplatiti štetu oštećenom, a ne počinitelj nezgode.

  Zdravstveno osiguranje

           Na osnovi bilateralnih ugovora državljani zemalja potpisnica imaju pravo na besplatnu zdravstvenu pomoć u takozvanim naglim slučajevima na istim pravima kao i poljski državljani. To se odnosi i na hrvatske državljane (važeći ugovor o socijalnom osiguranju između NR Poljske i SFRJ od 16.01.1958.g. (Dz.U. 1959, br.19, poz.114.).
  Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu savjetuje ipak prije putovanja u Poljsku kupiti policu osiguranja za troškove liječenja i posljedica nesretnih slučajeva.

   

   DRUGE KORISNE INFORMACIJE

  Zdravlje

           U ovom trenutku ne zahtijevaju se pri ulasku u Poljsku nikakva zaštitna cijepljenja.

  Vozačka dozvola i osiguranje vozila

           Stranci koju namjeravaju voziti automobil na području Poljske trebaju imati vozačku dozvolu izdanu u zemlji svoga podrijetla. Ako vozačka dozvola nema fotografiju treba se opskrbiti međunarodnom vozačkom dozvolom (International Driving Licence). Vozači koji ulaze na teritorij Poljske vlastitim automobilima na granici trebaju pokazati policu obveznog osiguranja za vozilo (takozvanu zelenu kartu). Dopuštena granica alkohola u krvi vozača je 0,2 ‰, a u ispušenom zraku 0,1 mg/dm.

  Valuta

           U Poljskoj obvezna je valuta poljski zlot (PLN). Najsigurnije je novac mijenjati u bankama ili mjenjačnicama (kantor wymiany walut). Banke rade od ponedjeljka do petka (uglavnom od 9.00 do 17.00 sati), a neke i subotom (do 13.00 sati). Čekove se može unovčiti na ovlaštenim prodajnim mjestima (npr. American Express), te u nekim malobrojnim bankama. Ne mogu se unovčiti u mjenjačnicama. Popularnost čekova smanjuje se s godine na godinu. Međutim, bankomati su već mnogo godina trajni element poljske stvarnosti i njihov broj brzo raste, osobito u velikim gradovima. Sve renomirane debet i kreditne kartice s godine na godinu sve se više prihvaćaju: Access/Mastercard, American Express, Diners Club, Eurocard, JCB i najpopularnija u Poljskoj - Visa. Većina banaka u Poljskoj isplaćuje korisnicima kartica gotovinu. Bankomati pri isplati gotovine najčešće surađuju s karticama Visa i Mastercard.

   

                                  Pozivamo u Poljsku!!!

      

   

  Print Print Share: