close

 • Vjeran svojoj domovini, Republici Poljskoj

   

 • KONZULARNE TAKSE

 •  

  Konzularne takse

  na snazi su od 07.01.2011. g.

  Tablica osnovnih pristojbi u kunama  (HRK)

  Poz.

  Vrsta poslova

  Iznos pristojbe u HRK

  I. Izrada putovnica:

  1.01

  Zaprimanje i rješavanje zahtjeva te ovjeravanje osobnih podataka vezanih uz izdavanje putovnice ili privremene putovnice.

  174

  1.02

  Izdavanje putovnice.

  592

  1.03

  Izdavanje putovnice maloljetniku, koji u trenutku podnošenja molbe za izdavanje putovnice ima navršenih 5 godina života, a nema navršenih 13 godina života.

  174

  1.04

  -

  -

  1.05

  Izdavanje putovnice maloljetniku na zahtjev roditelja.

  174

  1.06

  Izdavanje privremene putovnice.

  105

  1.07

  Izdavanje privremene putovnice maloljetniku do 5 godine života.

  35

  1.08

  Izdavanje nove putovnice prije isteka valjanosti dosadašnje putovnice u slučaju da je krivnjom vlasnika izgubljena ili uništena putovnica.

  1184

  1.09

  Izvršavanje ostalih poslova vezanih uz izradu putovnica.

  262

   

  II. Poslovi vezani uz poljsko državljanstvo:

  2.01

  Zaprimanje zahtjeva i obrada dokumentacije vezane uz dodjelu poljskog državljanstva ili izdavanje suglasnosti za odricanje poljskog državljanstva.

  2175

  2.02

  Uručivanje rješenja o suglasnosti o odricanju poljskog državljanstva.

  436

  2.03

  Uručivanje rješenja o dodjeli poljskog državljanstva.

  436

  2.04

  Izdavanje odluke o stjecanju poljskog državljanstva u skladu s čl. 6. stavak 3., čl. 10. i čl. 11. zakona od 15. veljače 1962. godine o poljskom državljanstvu (Dz. U. od 2000.godine Nr 28 r. poz.353 i od 2001.godine. Nr 42, poz.475).

  436

  2.05

  Zaprimanje izjave u skladu s čl. 6 stavak 1., čl. 8 stavak 5 točka 3 i stavak 6 te čl. 13 stavak 3 zakona od 15. veljače 1962. godine o poljskome državljanstvu (Dz. U. od 2000.godine Nr 28 r. poz.353 i od 2001.godine Nr 42, poz.475).

  436

  2.06

  Zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanje potvrde od strane vojvode o posjedovanju poljskog državljanstva te uručenje odgovarajućeg rješenja.

  610

  2.07

  Izvršavanje drugih poslova koji su vezani s dodjelom poljskog državljanstva.

  262

   

  III. Izrada viza

  3.01

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje aerodromske vize

  436

  3.02

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje tranzitne vize za jednokratni prijelaz kroz teritorij RP.

  -

  3.03

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje tranzitne vize za dvokratni prijelaz kroz teritorij RP.

  -

  3.04

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje tranzitne vize za višekratni prijelaz kroz teritorij RP.

  -

  3.05

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje Schengen vize za jednokratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.06

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje Schengen vize za dvokratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.07

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje Schengen vize za višekratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.08

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje nacionalne boravišne vize za jednokratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.09

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje nacionalne boravišne vize za dvokratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.10

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje nacionalne boravišne vize za višekratni ulazak na teritorij Republike Poljske

  436

  3.11

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva za izdavanje dozvole za mali granicni pokret

  140

  3.12

  -

  -

  3.13

  -

  -

  IV.

  Izvršavanje drugih poslova koji su vezani za strance

   

  4.01

  Zaprimanje i obrada zahtjeva za izdavanje dozvole za nastanjenje na određeno vrijeme.

  522

  4.02

  Uručenje rješenja koje je izdao vojvoda o dozvoli za nastanjenje na određeno vrijeme.

  870

  4.03

  Zaprimanje i razmatranje zahtjeva te potvrda osobnih podataka kod izdavanja privremenih poljskih putnih isprava za stranca.

  174

  4.04

  Izdavanje privremene poljske putne isprave za stranca.

  522

   

  V. Potvrde i dozvole

   

  5.01

  Dobivanje i uručenje informacija o osobi iz Državnog kaznenog registra.

  522

  5.02

  Izdavanje dozvole za uvoz oružja na teritorij RP ili prijevoz oružja u tranzitu.

  436

  5.03

  Izdavanje dozvole za prijevoz posmrtnih ostataka.

  393

  5.04

  Izdavanje ostalih potvrda ili dozvola koje nisu navedene  u tockama 35-37.

  262

   

  VI. Legalizacija, potvrda vjerodostojnosti, prijevodi, bilježnicki poslovi

   

  6.01

  Legalizacija isprave.

  219

  6.02

  Potvrda vjerodostojnosti isprave.

  219

  6.03

  Legalizacija i potvrda vjerodostojnosti isprave (potpuna legalizacija).

  348

  6.04

  Legalizacija i potvrda vjerodostojnosti isprave koja sadrži punomoć za izvršenje pravne djelatnosti prijenosa vlasništva nekretnina, pravo vječitog korištenja te prava koja su navedena u čl. 244 § 2 Građanskog zakonika izuzev hipoteke.

  870

   

  Pažnja: U slučaju kada se isprava odnosi na donaciju Državnom fiskusu, jedinicama lokalne samouprave ili dobrotvornim ustanovama u Poljskoj, pristojba se ne naplaćuje.

   

  6.05

  Priprema i potvrda prijevoda s poljskoga jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski - za svaku započetu stranicu prijevoda.

  436

  6.06

  Provjera i potvrda prijevoda s poljskoga jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski - za svaku započetu stranicu prijevoda.

  219

  6.07

  Priprema i potvrda prijevoda s poljskoga jezika na strani jezik ili sa stranog jezika na poljski dokumenata državnih matica (građanskih) ili drugih dokumenta ponovljivog sadržaja - za svaki dokument.

  219

  6.08

  Priprema i potvrda istovjetnosti izvoda, prijepisa izvatka ili fotokopije s predočenim originalom ili ovjerenim prijepisom toga dokumenta - za svaki dokument.

  348

  6.09

  Potvrda istovjetnosti izvoda, prijepisa izvatka ili fotokopije s predočenim originalom ili ovjerenim prijepisom toga dokumenta - za svaki dokument.

  219

  6.10

  Potvrda vlastnoručnog potpisa ili drugog rukom napravljenog znaka - za svaki dokument.

  219

  6.11

  Potvrda datuma predočenja dokumenta - za svaki dokument.

  219

  6.12

  Potvrda fakture, računa ili potvrde podrijetla robe - za svaki dokument.

  436

  6.13

  Izrada bilježničkog dokumenta.

  870

  6.14

  Izvršavanje drugih bilježničkih poslova - za svaki posao.

  262

   

  VII. Poslovi vezani uz državne matice

   

  7.01

  Priprema dokumentacije za sklapanje braka pred konzulom, sastavljenje zapisnika o sklapanju braka, organizacija svečanosti u uredu konzula te uručenje izvatka iz matice vjenčanih

  1305

  7.02

  Priprema dokumentacije koja se odnosi na upis stranog matičnog dokumenta u poljske matične knjige te uručenje prijepisa poljskog  matičnog dokumenta koji je sacinjen na toj osnovi.

  348

  7.03

  Izdavanje potvrde o pravnoj sposobnosti za sklapanje braka.

  696

  7.04

  Drugi poslovi vezani uz državne matice.

  262

   

  VIII. Poslovi vezani uz nasljeđe i imovinu

   

  8.01

  Stjecanje i prijenos u zemlju imovine temeljem  imovinskih potraživanja ili prava na nasljedstvo. (??)

  5% neto vrijednosti

  8.02

  Likvidacija ostavštine, vođenje imovinskog postupka ili prodaja imovine od strane konzula temeljem ovlašćivanja, te angažiranje lokalnog odvjetnika.

  8% neto vrijednosti

  8.03

  Likvidacija ostavštine, vodenje imovinskog postupka ili prodaja imovine od strane konzula temeljem ovlašćivanja, bez angažiranja lokalnog odvjetnika.

  15% neto vrijednosti

   

  Pažnja: neto svota određuje se nakon oduzimanja od imovinske mase konzularnih pristojbi za druge poslove izvršene u vezi s predmetom, te izdataka koje je imao konzul. 

   

   

   

  IX. Poslovi vezani uz pomorsku i unutarnju plovidbu

   

  9.01

  Izdavanje ili produženje privremene potvrde o pripadnosti broda (potvrda o zastavi).

  1740

  9.02

  Legalizacija ugovora o prijenosu vlasništva nad brodom.

  6522

  9.03

  Sastavljanje zapisnika o  pomorskim nezgodama ili o nezgodama u unutarnjim vodama.

  2175

  9.04

  Preuzimanje obavijesti o problemima na brodu od strane kapetana broda.

  2175

  9.05

  Izdavanje, produženje te dopuna pomorske knjižice.

  348

  9.06

  Drugi poslovi vezani uz pomorsku i unutarnju plovidbu.

  262

   

  X. Ostali poslovi

   

  10.01

  Uručenje dokumenta iz Poljske na zahtjev osobe koja boravi u inozemstvu.

  219

  10.02

  Dobivanje dokumenta u inozemstvu (osim vrijednosnih papira)  i njegova isporuka u Poljsku zajedno s eventualnom njegovom legalizacijom na zahtjev fizičkih ili pravnih osoba, koji je poslan iz Poljske na adresu konzularnog ureda.

  219

  10.03

  Izvršenje poslova na zahtjev stranke izvan konzularnog ureda za svakih započetih 8 sati uključujući vrijeme za dolazak i povratak u ured.

  653

  Naplaćuje se neovisno o pristojbi za izvršeni konzularni posao te o povratu troškova.

  10.04

  Izvršenje poslova navedenih u tarifi u hitnom postupku

  219

  10.05

  Isporuka korespondencije u Poljsku službenim putem.

  131

  10.06

  Primanje zamolbe i obrada dokumentacije u vezi davanja broja PESEL te dostavljanje odluke. 

  174

  10.07

  Primanje zamolbe za izdavanje odobrenja za služenje vojnog roka ili rad u vojnoj organizaciji u stranoj zelji, te njezina isoruka odgovarajućoj institucii u Poljskoj.

  219

   80  Vize - specijalan postupak za Rusiju i Ukrajinu  506
   81  Vize - specijalan postupak za djecu  254

   

   

   

  Print Print Share: