close

 • Vjeran svojoj domovini, Republici Poljskoj

   

 • VIZE

 • VAŽNA INFORMACIJA U VEZI VIZE


  Ljubazno informiramo da od dana 27. kolovoza 2012. godine Referat za konzularna pitanja Veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu prima Zahtjev za vizu sa cijelog teritorija Republike Hrvatske. Zahtjev se podnosi osobno, nakon registriranja na stranici https://secure.e-konsulat.gov.pl/ 

   

  Koja viza?

   

  Uvodne informacije

   

  Schengen C viza

  Ako namjeravate boraviti na teritoriju Poljske ili svih Schengen država (tijekom jednog ili više putovanja) ukupno do 90 dana za vrijeme polugodišnjeg razdoblja koje se broji od datuma prvoga ulaska, ili se kretati po Schengen teritoriju zbog tranzita (vlakom, automobilom, zrakoplovom), morate zatražiti Schengen C vizu.

  Jedinstvena Schengen viza (C važeća za Schengen države), daje ovlašćenje za boravak na teritoriju svih država grupe Schengen.

  Schengen viza s ograničenim teritorijalnim važenjem (C važeća samo za Poljsku  ili s isključenjem određene države/država grupe Schengen) daje ovlašćenje za boravak isključivo na teritoriju države/država za koju važi.

   

  Nacionalna D viza

  Ako namjeravate boraviti na teritoriju Poljske (tijekom jednog ili više putovanja), ukupno više od 90 dana (minimum 91) za vrijeme polugodišnjeg razdoblja koji se broji od datuma prvoga ulaska, morate zatražiti nacionalnu D vizu.

  Nacionalna D viza ovlašćuje za boravak:

  • - na teritoriju Poljske za vrijeme boravka te razdoblja važenja na koje je izdana;
  • - te dodatno za kretanje po teritoriju ostalih država Schengen grupe do tri mjeseca u polugodišnjem razdoblju.

  Tranzitna aerodromska viza

  Ako namjeravate putovati zrakoplovom iz treće države u treću državu i zrakoplovna veza predviđa slijetanje u zračnoj luci koja se nalazi u Schengen zoni (na teritoriju Republike Poljske), a isto tako i:

  • (1) ne namjeravate napuštati međunarodnu tranzitnu zonu zračne luke te
  • (2) posjedujete državljanstvo: Afganistana, Bangladeša, Demokratske Republike Konga, Eritreje, Etiopije, Gane, Irana, Iraka, Nigerije, Pakistana, Sudana i šri Lanke

  morate zatražiti tranzitnu aerodromsku A vizu.

  U slučaju da planirate tranzit preko zračne luke koja se nalazi na teritoriju druge Schengen države a ne Poljske, savjetujemo Vam da se s upitom o obvezi posjedovanja aerodromske vize obratite izravno konzularnom uredu dotične države.

  Tranzitna aerodromska A viza daje ovlašćenje za ulazak i boravak u međunarodnoj tranzitnoj zoni zračne luke (ne ovlašćuje za ulazak na Schengen teritorij ni za izlazak iz tranzitne zone zračne luke).

  Koliko vremena smijem boraviti na teritoriju Poljske/Schengen teritoriju sa C i D vizom?

  Stranci smiju boraviti na teritoriju Poljske (nacionalne D vize) ili na Schengen teritoriju (jedinstvene C vize) za vrijeme koje je određeno u vizi („vrijeme boravka", označeno brojkama) za vrijeme važenja vize („viza važi od... do...", označeno datumima).

  Odlazak iz Poljske/Schengen zone mora nastupiti najkasnije posljednjega („važi do...") dana važenja vize (neovisno o tome, koliko je dana stranac iskoristio od „vremena boravka").

   

  Koji su dokumenti neophodni pri podnošenju zahtjeva za Schengen C vizu:

   

  1. Putna isprava:

  - koja važi najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz Poljske/Schengen zone;  

  - koja ima najmanje 2 slobodne stranice;

  - koja je izdana posljednjih 10 godina.

  2. Ispunjen i potpisan zahtjev za vizu.

  3. Biometrijska fotografija.

  4. Uplata za vizu.

  5. Medicinsko osiguranje na iznos od najmanje 30 tisuća eura koji važi na čitavom Schengen području.

  6. Dopunski dokumenti, koji potvrđuju:

  - cilj ulaska,

  - osigurani smještaj,

  - posjedovanje financijskih sredstava za ulazak, boravak i odlazak sa Schengen teritorija ili iz Poljske;

  - spremnost da se napusti Schengen teritorij prije isteka važenja vize.

  Vrsta i količina dopunskih dokumenata može varirati ovisno o konzularnom uredu, zato Vam preporučamo da se neposredno javite nadležnom konzularnom uredu da biste dobili punu informaciju o dopunskim dokumentima koji su neophodni za podnošenja zahtjeva za vizu.

   

  Koji su dokumenti neophodni pri podnošenju zahtjeva za nacionalnu D vizu:

   

  1. Putna isprava.

  2. Ispunjen i potpisan zahtjev za vizu.

  3. Biometrijska fotografija.

  4. Uplata za vizu.

  5. Medicinsko osiguranje.

  6. Dopunski dokumenti, koji potvrđuju:

  - cilj ulaska,

  - osiguran smještaj,

  - posjedovanje financijskih sredstava za ulazak, boravak i odlazak sa teritorija Poljske;

  - neophodnost boravka  na teritoriju Poljske više od 90 dana u polugodišnjem razdoblju.

  Vrsta i količina dopunskih dokumenata može varirati ovisno o konzularnom uredu, zato Vam preporučamo da se neposredno javite nadležnom konzularnom uredu da biste dobili punu informaciju o dopunskim dokumentima koji su neophodni za podnošenja zahtjeva za vizu.

   

  Od koje je Schengen države Konzul nadležan za rješavanje zahtjeva za Schengen vizu?

   

  Nadležni konzul je uvijek konzul te Schengen države, koja je država glavnoga cilja boravka.

  Ukoliko uopće ne putujete u Poljsku, onda ne možete u poljskom konzularnom uredu predati zahtjev za Schengen vizu.

  Ukoliko putujete u nekoliko Schengen država, onda je poljski konzul nadležan za rješavanje zahtjeva isključivo onda, ako je boravak u Poljskoj glavni cilj ulaska na Schengen teritorij ili je Poljska država u kojoj namjeravate najdulje boraviti.

   

   

  VIZE

  Informacije za podnositelje zahtjeva


  Hrvatskim državljanima nije potrebna viza za turistički posjet Poljskoj.

  Osoba registrirana kao nepoželjna osoba u Shengenskom informacijskom sustavu ne smije ući na teritorij Republike Poljske.

   

  1. Schengen vize

  U predstavništvu Republike Poljske zahtjev za Schengen vizom može podnijeti osoba kojoj je glavni cilj putovanja posjet Poljskoj.

  Za potvrdu cilja putovanja potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. čitko popunjen zahtjev za vizu (formular možete podići u našem uredu, a eventualno se može skinuti s internetske stranice -  Zahtjev za vizu);
  2. 1 biometrijska fotografija za putovnicu, u boji, ne starija od 6 mjeseci, veličine 4.5 x 3.5 cm (kao za novu hrvatsku putovnicu),  snimljena na svijetloj pozadini;

  3. važeća putovnica (koja bi trebala imati najmanje dvije slobodne stranice, te valjanost najmanje tri mjeseca dulje od namjeravanog vremena boravka u Poljskoj);
  4. putno osiguranje koje pokriva i povratak u domovinu  a važi za cjelokupno vrijeme boravka i na području svih šengenskih država, za hitnu liječničku skrb, uključujući  i troškove medicinskog transporta u domovinu u vrijednosti od najmanje 30.000 eura).

  5. dokaz o novčanim sredstvima na raspolaganju za posjet: - bankovni izvodi, čekovi, štedna knjižica ili gotovina (visina traženih financijskih sredstava nalazi se u posebnoj informaciji);

  6. ovisno o cilju boravka u Poljskoj:

  u slučaju turističkog putovanja
  - putnička povratna karta za Poljsku (zrakoplov, autobus, vlak)
  - potvrda o organiziranom turističkom putovanju ili potvrda rezervacije hotelskog smještaja,

  u slučaju posjeta
  - poziv koji je izdan od Vojvodskog ureda - ako namjeravate posjetiti prijatelje ili obitelj,
  - pozivno pismo (original) od kompanije u Poljskoj - ako namjeravate posjetiti tvrtku (biznes viza),

  u slučaju tranzita
  - važeća putna karta kojom se potvrđuje cilj putovanja ili podaci o prijevoznom sredstvu kojim se stranac koristi te koje je osigurano na odgovarajući način,
  - ukoliko je potrebno, viza države koja je odredište putovanja.

  6. Drugi dokumenti:

  - važeći dokument koji potvrđuje suglasnost za boravak u Hrvatskoj (ukoliko je potreban);

  -  pristanak jednog roditelja na izdavanje vize za maloljetnika,

  - potvrda o zaposlenju ili o školovanju (dopis od poslodavca u kojem je navedeno od kada radite i kolika su Vam primanja) ili odrezak mirovine, ili potvrda o studiranju (indeks ili potvrda od fakulteta).

  Valja uzeti u obzir da službenik za vize može tražiti dodatne informacije ili dodatni razgovor dok pregleda Vaš zahtjev.

  Pažnja ! Viza koju je izdao konzul sama po sebi ne jamči ulazak na teritorij Poljske. Konačno odobrenje za ulazak na teritorij Republike Poljske u ovlasti je Granične službe (Straż Graniczna).

  2. Nacionalne vize

  Dugotrajne nacionalne vize označene simbolom D (koje se izdaju da bi se omogućilo zaposlenje ili obrazovanje u zemlji Schengen zone) daju mogućnost njihovim nositeljima na jednokratni bezvizni tranzit preko teritorija drugih Schengen zemalja, koji traje najviše 5 dana da bi se stiglo u državu koja je izdala tu vizu, ukoliko putnik ispunjava ostale uvjete za ulazak u Schengen zonu i nije uveden u nacionalni registar podataka koji zabranjuje ulazak u tu Schengen državu, preko čijeg teritorija želi proći.

  Svaki sljedeći tranzit preko teritorija drugih Schengen država, neovisno o cilju putovanja, zahtijeva prethodno dobivanje tranzitne Schengen vize, osim ako putnik ima pravo na bezvizni tranzit na osnovi posebnih propisa. Za povratno putovanje, a isto tako i za svako sljedeće tranzitno putovanje  preko teritorija Schengen država nositelj poljske nacionalne D vize mora prethodno dobiti tranzitnu Schengen vizu od države preko čijeg teritorija taj se tranzit obavlja.

  a. Radna viza (nacionalna)

  Stranac koji nije državljanin Europske Unije (samo sa stalnim boravkom u Hrvatskoj), koji namjerava raditi na teritoriju Republike Poljske mora dobiti od nadležnog maršala vojvodstva potvrdu da će mu biti izdana dozvola za rad na teritoriju Republike Poljske u skladu s propisima Zakona o zapošljavanju i ustanovama tržišta rada od 20. travnja 2004.g., a zatim radnu vizu u nadležnom Poljskom konzularnom uredu.
  Za strogo određenu kategoriju stranaca ne zahtijeva se dozvola, već je dovoljna pismena izjava poslodavca o namjeri zaposlenja stranca.
  Viza se izdaje na razdoblje boravka koje odgovara razdoblju prikazanom u potvrdi ili izjavi, najdulje do godine dana.

  Zajedno sa zahtjevom za izdavanje boravišne vize s pravom na rad, podnositelj zahtjeva mora u Veleposlanstvu Republike Poljske predočiti i sljedeće dokumente:
  - važeću putovnicu (putovnica mora važiti najmanje za razdoblje koje obuhvaća dozvola);
  - 1 biometrijska fotografija za putovnicu ne starija od 6 mjeseci, veličine 4.5 x 3.5 cm (kao za novu hrvatsku putovnicu),  snimljena na svijetloj pozadini;
  - točno ispunjen obrazac za izdavanje vize;
  -  dozvolu za rad koju izdaje nadležni vojevoda ili maršal vojvodstva, ili pismenu izjavu poslodavca o namjeri zapošljavanja stranca na onim poslovima za koje nije potrebna dozvola vojvode za rad u Republici Poljskoj (u originalu).
  Konzularna pristojba za izdavanje vize s pravom na rad iznosi u normalnom postupku 438,- HRK


   b. Boravišna viza za studij (nacionalna)

  Stranci mogu studirati u Poljskoj ako imaju vizu ili boravišnu dozvolu za nastanjenje u Poljskoj na određeno vrijeme.
  Osim popunjenog obrasca za vizu i 1 slici podnositelj zahtjeva mora predočiti:
  - liječničku potvrdu da ne postoje prepreke za studiranje,
  - dokument kojim se potvrđuje primitak na studij u Poljskoj, uključujući podatke o studiju/tečaju, trajanje studija/tečaja, koliko sati nastave ćete imati tjedno i koliki su troškovi studija/tečaja.
  - dokaz o novčanim sredstvima na raspolaganju za troškove Vašeg studija/tečaja, smještaja i svih ostalih troškova života u Poljskoj (npr. bankovni izvodi, štedna knjižica).

  Osim toga Konzul može zahtijevati:
  - potvrđenu svjedodžbu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je kandidat završio školovanje u inozemstvu, što omogućava upis na magistarski ili diplomski studij u državi u kojoj je izdat i koji je priznat u skladu s posebnim propisima kao istovjetan poljskoj maturalnoj svjedodžbi.
  - potvrdu o primitku na pripremni tečaj poljskoga jezika ili potvrdu poljske visokoškolske ustanove o znanju poljskoga jezika u mjeri koja omogućava studiranje na poljskome jeziku (odnosi se na studiranje na poljskome jeziku, a ne na drugim jezicima)
  - predočenje od strane podnositelja molbe potvrde o uplati troškova studija prema uvjetima koje je odredio fakultet (u slučaju kada se studij plaća)
  - potvrdu zaposlenja ili studija u Hrvatskoj.

  Nakon ispunjavanja svih gore navedenih uvjeta, stranac dobiva vizu označenu simbolom «D» (dugotrajna, boravišna viza) i dodatnom oznakom «09» (cilj odlaska: obrazovni) ili «10» (znanstveni, didaktički). Maksimalna valjanost vize iznosi jednu godinu. U pravilu se izdaje jednokratna viza (ONE), sa svrhom da student-stranac u Poljskoj zatraži boravišnu potvrdu koja dozvoljava nastanjenje na teritoriju Republike Poljske na određeno vrijeme (takvu potvrdu izdaje Vojvoda).
  Konzularna pristojba za vizu gore navedene kategorije za studente fakulteta umanjena je za 25% (do 26. godine života). Stranci - stipendisti Republike Poljske koji studiraju na poljskim fakultetima oslobođeni su plaćanja konzularnih pristojbi koje su vezane za prijevoz i studij.

  Nacionalna viza ne daje pravo prelaska granice drugih država grupe Schengen.

   

  POJEDNOSTAVLJENA PROCEDURA ZA DOBIVANJE VIZA ZA ČLANOVE OBITELJI DRŽAVLJANA EU

   

  Procedura se odnosi na strane državljane koji putuju u državu članicu koja nije država članica EU čije državljanstvo posjeduje član njegove obitelj – državljanin EU ili već borave u toj državi.

  Zahtjev za izdavanje vize je besplatan. Osobe koje apliciraju za vizu u konzulatu se primaju bez prethodne registracije.

  Zahtjevi članova obitelji državljanina EU, EFTA-e ili Švicarske mogu se podnijeti izravno u Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu u uredovno vrijeme (8.30 – 11.30) bez registracije.

  1. Državljanin EU je državljanin zemlje članice EU, državljanin zemlje članice Europske slobodne trgovinske zone (EFTA) – strane ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (Norveška, Island, Lihtenštajn), državljanin Švicarske.
  2. Članovi obitelji državljanina EU su: supružnik, dijete do dvadeset prve godine života koje je na uzdržavanju državljanina EU ili njegova supružnika ili partnera, roditelji koje uzdržavaju državljanin EU ili njegov supružnik ili partner.
  3. Za dobivanje vize treba dostaviti niže navedene dokumente: zahtjev za vizu (ispuniti na stranici http://www.e-konsulat.gov.pl/) otisnut, potpisan, s priloženom fotografijom; važeću putovnicu; dokument koji potvrđuje odnos koji je određen točkom 2.; dokument koji potvrđuje činjenicu povezanosti s državljaninom EU ili pristupanja istom (npr. pismena izjava državljanina EU).
  4. Odbija se izdati viza kada se ulazak osobe koja traži vizu događa u razdoblju obaveznog upisa te osobe na spisak stranih državljana čiji je boravak na području Republike Poljske nepoželjan ili kada boravak te osobe na području Republike Poljske može predstavljati opasnost za obranu ili sigurnost države ili očuvanje sigurnosti te javnog reda i mira ili javnog zdravlja.

  Pravne osnove

  - Zakon o ulasku državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji na teritorij Republike Poljske, boravku te napuštanju njezina teritorija donesen dana 14. srpnja 2006. godine (Dziennik Ustaw od dana 11. kolovoza 2006 g. stavak 1525) [1],

  - Zakon o strancima donesen dana 12. prosinca 2013. (Dziennik Ustaw od dana 30. prosinca 2013. g. stavak 1650. s naknadnim izmjenama),

  - Zakon o konzularnom pravu donesen dana 25. lipnja 2015. g. (Dziennik Ustaw od dana 31. kolovoza 2015. g. stavak 1274).

   

  [1] Spomenuti zakon implementira u državni pravni poredak Direktivu broj 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. g. o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na području država članica (Dziennik Ustaw EU L od dana 30. travnja 2004. g.).

   

  Detaljne informacije koje se odnose na vize možete dobiti radnim danom od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 na broj (00385-1) 48 99 414 ili 48 99 407.

   

   

  Print Print Share: