close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 12 marca 2019

  Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  Uprzejmie informujemy, że wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2019 r.

   

  POBIERZ INFORMACJĘ PKW NT. ZGŁOSZENIA DO GŁOSOWANIA 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: