close

18 czerwca 2014

Polskie pamiątki na wyspie Šolta

W dniu 18.06.2014 roku, I Radca Ambasady RP w Zagrzebiu, Konsul RP J. Tatera wspólnie z Attache Obrony RP płk. T. Górą złożyli wiązanki kwiatów pod odnowioną tablicą poświęconą Marszałkowi RP Józefowi Piłsudskiemu, znajdującą się w kościele św. Teresy w Rogaču na wyspie Šolta.

 

 

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Polonez” z Kaštelu Starym, władze gminy Šolta, Barbara Figurniak i Mateusz Jarosz - autorzy portalu internetowego „Wiadomości24.pl” z Krakowa, Walentyna Lončarić - przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej w Zagrzebiu, dowództwo szkolnego okrętu Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Wodnik”, Wiesław Budzyński - biograf K.K. Baczyńskiego, Ewa Wartalską - przedstawicielka Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy oraz S. Kale - doktorant specjalizujący się w dokumentowaniu poloników w Chorwacji.

 

 

Z okazji zawinięcia do portu w Splicie okrętu szkolnego Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Wodnik” dowódca okrętu komandor Paweł Ogórek wspólnie z Attaché Obrony RP w Chorwacji Tomaszem Górą wydali przyjęcie na które zostali zaproszeni przedstawiciele Chorwackiej Marynarki Wojennej, władze Splitu, Kašteli i wyspy Šolta, przedstawiciele Ambasady RP w Zagrzebiu oraz organizacji polonijnych. Przyjęcie było symbolicznym akcentem potwierdzającym głębokie więzi łączące Polaków z regionem Dalmacji.

 

 

Info: Historia popularności wyspy Šolta k/Splitu (Dalmacja) wśród obywateli polskich rozpoczęła się na początku lat dwudziestych minionego stulecia, od kiedy na wyspie osiedlił się emerytowany pułkownik wojska polskiego Józef Bartelmus z małżonką. Państwo Bartelmusowie zakupili kilka nieruchomości oraz duży obszar ziemi w okolicach miasta Nečujam, w tym w 1928 roku piętnastowieczny dom, w którym przebywał na przełomie XV i XVI wieku Marko Marulić – wielka postać chorwackiej literatury. Po wyremontowaniu budynku przeznaczyli go na pensjonat leczniczy dla polskiej młodzieży, głównie ze schorzeniami astmatycznymi. Dwukrotnie, w latach 1937 i 1938 r. przebywał w nim m.in. Krzysztof Kamil Baczyński. Rodzina Bartelmus ufundowała również w tej miejscowości kościółek pod wezwaniem Św. Piotra z ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pierwszy hotel z przeznaczeniem głównie dla polskich turystów został wybudowany i administrowany przez panią Władysławę Nazarewską w miejscowości Rogač. Znany był pod nazwą „Polski Dom nad Adriatykiem”. Stał się on popularny zwłaszcza wśród polskiej arystokracji, wysokich urzędników państwowych, intelektualistów i bogatego mieszczaństwa. Na frontonie budynku w dniu 8 września 1932 roku umieszczono tablicę ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, która w okresie II Wojny Światowej została przekazana na przechowanie proboszczowi miejscowej parafii. Tablica ta do dnia dzisiejszego znajduje się wewnątrz kościoła Św. Teresy w miejscowości Rogač. W czerwcu br. dokonaliśmy jej odnowienia i konserwacji.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych