close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W CHORWACJI

 •  

  Zgodnie z chorwacką Ustawą o Cudzoziemcach (Zakon o strancima, NN 130/11 i 74/13) obywatel państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt (art. 154 ww. ustawy, ust. 2) oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty (art. 155).

  Obywatelowi państwa należącego do EOG przysługuje także prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące jeżeli (art. 156, ust. 1):

  1. jest zatrudniony lub samozatrudniony (pracuje na własny rachunek),
  2. posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
  3. jeżeli studiuje na uczelni wyższej lub odbywa szkolenie zawodowe, posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiedzie oświadczeniem, że posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
  4. jest członkiem rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającym warunki z punktu 1,2 i 3.

  Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania itp.,) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

  Polscy obywatele mogą wykonywać pracę w Chorwacji bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

   

  Przed wyjazdem do Chorwacji zachęcamy do lektury poradnika „Polak za granicą” opublikowanego na stronie MSZ https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Chorwacji,HRV.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: