close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie

   

  W celu umówienia się na wizytę w sprawie obywatelskiej prosimy o dokonanie rejestracji na stronie:

  https://secure.e-konsulat.gov.pl/Uslugi/RejestracjaTerminu.aspx?IDUSLUGI=6&IDPlacowki=160


  W dniu 15 sierpnia 2012 r. w życie weszła Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1274). Ujednolicony tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000161.


  Nowa ustawa reguluje zasady, warunki oraz tryb nabywania i utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzenia jego posiadania lub utraty, a także właściwość organów w tych sprawach.

   

  Zgodnie z art. 4 nowej ustawy obywatelstwo polskie nabywa się:

  - z mocy prawa,
  - przez nadanie obywatelstwa polskiego (przez Prezydenta RP);
  - przez uznanie za obywatela polskiego (przez wojewodę);
  - przez przywrócenie obywatelstwa polskiego (przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych).

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie ich za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

   

   

  Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa

   

  Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

  1. co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
  2. urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

   

  Małoletni cudzoziemiec, przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: