close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POPRZEDNI AMBASADOROWIE

 • MACIEJ SZYMAŃSKI - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji (2013-2017)

   

  Urodził się w 1957 r. w Miliczu, na Dolnym Śląsku.


  Studia slawistyczne ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


  Pracę rozpoczął w 1982 r.  w Bibliotece Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu.


  Pracę w Instytucie Słowianoznawstwa PAN w Warszawie zakończył jako doktor nauk filologicznych i w 1992 r. przystąpił do służby zagranicznej.


  Przeszedł w niej kolejne szczeble kariery zawodowej – od szeregowego pracownika poprzez naczelnika wydziału do wicedyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa.


  W roku 1997 rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Europy, a następnie został dyrektorem Departamentu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.


  W latach 1998-2002 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Słowenii, a w latach 1998-2001 był akredytowany również w Bośni i Hercegowinie.


  Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w Departamencie Konsularnym i Polonii, jako naczelnik Wydziału Ruchu Osobowego, a następnie został zastępcą dyrektora Departamentu i następnie jego dyrektorem.


  W roku 2005 został mianowany ambasadorem RP w Serbii i Czarnogórze, a od 2006 r. był Ambasadorem RP w Serbii.


  Po powrocie do Polski objął stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią.


  W dniu 29 stycznia 2013 r.  po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce Prezydenta Republiki Chorwacji, rozpoczął misję Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Jest żonaty, ma czworo dzieci.

   

   

  WIESŁAW TARKA - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji (2008-2012)


  Rocznik 1964, mgr filologii germańskiej, zawodowy dyplomata, członek służby zagranicznej.

   

  Kariera zawodowa
  • Asystent na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Dyplomata w Ambasadzie RP w Sztokholmie.
  • Praca na stanowiskach kierowniczych w strukturach samorządowych województwa mazowieckiego i miasta stołecznego Warszawy (odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe i współpracę kulturalną).
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (nadzór nad departamentami: unii europejskiej i współpracy międzynarodowej, polityki migracyjnej, obywatelstwa i repatriacji, Urzędem ds. Cudzoziemców, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, koordynacja współpracy transgranicznej i problematyki JHA) 2005-2007.
  • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Chorwacji.
  • Złożenie listów uwierzytelniających w dniu 17 października 2008 r.
   

  Zaangażowanie publiczne
  • Wolontariusz w Ogólnopolskim Biurze Wyborczym Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989r.
  • Współpracownik ds. zagranicznych OKP w Sejmie RP 1990-1991.
  Zainteresowania
  • Zagadnienia z pogranicza historii, geografii i polityki, a zwłaszcza historia polityczna Europy i problematyka granic w Europie. Podróże oraz kolekcjonowanie map i planów, szeroko pojęte językoznawstwo i kulturoznawstwo, dobra muzyka, zwłaszcza klasyczna.
  • Autor szeregu publikacji prasowych zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej, głównie szwedzkiej, a także artykułów na tematy polityczne, językoznawcze i historyczne.


  Języki obce
  Biegła znajomość chorwackiego, niemieckiego, szwedzkiego, angielskiego i francuskiego, a także komunikatywna rosyjskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: